Làm sao tôi đảm bảo chất lượng sản phẩm của Tiệm?

Tất cả các sản phẩm của Tiệm (cho dù mua tại chỗ hay giao hàng tận nhà) đều có hóa đơn đi kèm, trong đó xác nhận độ tuổi, trọng lượng và giá vàng cho khách.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *